ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ

ON THE CORRELATION BETWEEN MONTHLY MEAN TEMPERATURE AND MONTHLY MEAN RELATIVE HUMIDITY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1954
  6. 12-16
    • The relation between monthly mean temperature and monthly mean relative humidity is being examined based on observations at the Athens Observatory during the period 1900-1940, from which it is concluded that the correlations between temperature and relative humidity can lead to usefull climatic conclusions.
    • Εξετάζεται η μεταξύ θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας υφιστάμενη σχέση, βάσει παρατηρήσεων στο Αστεροσκοπείο Αθηνων, την περίοδο 1901-1940 απ' όπου προκύηπτει ότι οι σχέσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας μπορούν ν α οδηγήσουν σε χρήσιμα κλιματικά συμπεράσματα.