ΕΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

THE PRECEDENT OF THE NURNBERG TRIAL IN ANCIENT GREEK HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριδάκης Γεώργιος
  5. 1951
  6. 267-284
    • The trial of Lampsatou is described, where Lyssandros, winner of the battle in Aghio Potamos, composes an allied court room to try the Athenian generals who were found captive for war crimes. This trial is compared to the known trial of Nurnberg, which happened at the end of the 2nd World War.
    • Περιγράφεται η δίκη της Λαμψάκου όπου ο Λύσανδρος, νικητής της μάχης στους Αιγός ποταμούς συγκροτεί συμμαχικό δικαστήριο για να δικάσει τους αιχμάλωτους Αθηναίους στρατηγούς για εγκλήματα πολέμου. Η δίκη αυτή παραλληλίζεται με την γνωστή δίκη της Νυρεμβέργης που έγινε στο τέλος του Β' παγκοσμίου πολέμου.