1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ψαριανός Π | Χαραλαμπάκης Σ. | Charalambakis S.
  5. 1951
  6. 237-258
    • The geography of the island Giaros is being studied, its marbles and the quartzites from which various hydrogeologic conclusions arise.
    • Μελετάται η γεωργαφία της νήσου Γυάρου, η γεωλογία της, τα μάρμαρα και οι χαλαζίτες απ' τους οποίους συνίσταται και προκύπτουν διάφορα υδρογεωλογικά συμπεράσματα.