1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Chrysanthopoulos E. | Χρυσανθόπουλος Επαμεινώνδας
  5. 1951
  6. 166-171
    • The findings of the chronicle concerning the events of Peloponnes during the medieval era are presented as students, Lambros and Veis, describe them. A critical study of the chronicle entitled: "Concerning the Creation of Monemvasia".
    • Παρουσιάζονται τα ανευρεθέντα του χρονικού περί των συμβάντων της Πελοποννήσου κατά τον Μεσαίωνα, όπως τα περιγράφουν οι μελετητές Λάμπρος και Βέης. Κριτική μελέτη του χρονικού με τίτλο "Περί κτίσεως Μονεμβασίας".