1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πανόπουλος Γ | Καψάσκης Δ. | Kapsaskis D.
  5. 1951
  6. 77-80
    • A technique is proposed, which in conjuction with the application of the quantitative cocaine research method of Dr. E. Rathenasinkam , the detection of cocaine even in infinitesimal quantities, is achieved.
    • Προτείνεται τεχνική, η οποία σε συνδιασμό με την εφαρμογή της υπό τον E. Rathenansikam μεθόδου ποιοτικής ανιχνέυσεως κοκαϊνης, επιτυγχάνεται η ανεύρευσή της σε απειροελάχιστες ποσότητες.