ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ

ANNOUNCEMENTS OF DEATH. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριδάκης Γεώργιος
  5. 1951
  6. 6970
    • Death announcement of the academisians Carl Renz and John Paraskevopouloiu. A short report on their life and their activities.
    • Αγγελία θανάτου των ακαδημαϊκών κ. Carl Renz και κ.Ιωάννου Παρασκευόπουλου. Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο τους.