Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

THE GREEK REVOLUTION AS AN EXPRESSION OF THE EUROPEAN SPIRIT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριδάκης Γεώργιος
  5. 1951
  6. 39-60
    • A speech, on the occasion of the anniversary celebration of the 25th March 1821, which praise the Greek revolution and the european spirit that are expressed through it.
    • Ομιλία με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, που εξυμνεί την ελληνική επανάσταση και το ευρωπαϊκό πνεύμα που εκφραζόταν μέσα απ' αυτή.