ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ.

ON THE STABILITY OF THE CHEMICAL CONSTITUTION AND TEMPERATURE OF GREEK MINERAL SOURCES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Περτέσης Μ Λ
  5. 1951
  6. 25-38
    • From various chemical analysis and temprature measurements , it is pointed out that among the Greek Mineral sources, there is a few their chemical constitution and their temperature remains almost unchaingable.
    • Από διάφορες χημικές αναλύσεις και θερμομετρήσεις προκύπτει ότι μεταξύ των ελληνικών μεταλλικών πηγών υπάρχουν λίγες, των οποίων η χημική σύσταση και η θερμοκρασία παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι.