1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαριδάκης Γεώργιος
  5. 1951
  6. 17-18
    • An addressment and complements towards the french Academician Mr. Maurice Gercon.
    • Προσφώνηση και φιλοφρονήσεις προς τον Γάλλο ακαδημαϊκό κ. Maurice Garcon.