ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

GREEK ARTISTS AND SCULPTORS DISTINGUISHED FROM RENAISSANCE AND HENCE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θωμόπουλος Ε
  5. 1962
  6. 391-395
    • In memory of great artists and sculptors from the liberation of Greeks and afterwards. The speech is dedicated as a tribute to Modern Greek Art. Brief biographies of the great Greek artists, Lytras and Volanakis are given.
    • Στην μνήμη των εκλιπόντων ζωγράφων και γλυπτών, απλο την απελευθέρωση των Ελλήνων και έπειτα, αφιερώνεται η ομιλία αυτή, αποτιούσα φόρο τιμής στην Νεοελληνική Τέχνη. Αναφέρονται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων Λύτρα και Βολονάκη.