ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Κ. ΒΑΣ. ΒΑΛΑΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ. ΧΡ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ "ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" ΚΑΙ "ΣΜΥΡΝΑΪΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΕΙΟ"

BOOK PRESENTATIONS FROM MR V. VALAORAS AND MR C. SOLOMONIDIS, "MAN'S HYGIENE" AND "SMYRNEAN GLOSSARY" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1962
  6. 328-332
    • Mr V. Valaora's book "human Hygiene" is presented, which deals with epidemiology, the natural environment, personal and family hygiene, social hygiene and demography. Also, Mr C. Lomonidis' book "Smyrnean Glossary" is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Βασ. Βαλαώρα "Υγιεινή του άνθρωπου", το οποίο ασχολείται με την επιδημολογία, το φυσικό περιβάλλον, την υγιεινή του ατόμου και της οικογένειας, την υγιεινή της κοινωνίας, την δημογραφία. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Χρ. Σολομωνίδου, "Σμυρναϊκό γλωσσάριο"