ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΟΔΙΛΟΥ

THE UNPUBLISHED MEMOIRS OF ATHANASIOS XODILOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βρανούσης Λέανδρος
  5. 1962
  6. 287-300
    • A publishment of the memoirs of Athanasios Xodilos who described with details the activity of the Philiki Eteria in Vlachia and Vesaravia during the pre-revolution period.
    • Δημοσίευση των απομνημονευμάτων του Φιλικού Αθανασίου Ξοδίλου, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς την δράση της Φιλικής Εταιρίας στην Βλαχία και Βεσσαραβία κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους.