ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE TECTONIC STRUCTURE OF GREECE. TECTONIC STUDY IN NAFPLIO AREA. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1962
  6. 223-231
    • A systematic study on the tectonic structure of the Palamidou and Nafplio areas.
    • Συστηματική μελέτη της τεκτονικής δομής της περιοχής Παλαμιδίου και Ιτς-Καλέ στο Ναύπλιο.