ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΝ

SCIENTIFIC MEMORIAL SERVICE FOR DIM. SIMOU BALANOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1962
  6. 151-169
    • A scientific memorial service is performed in memory of academic Mr Dimitris Simou Balanou, and his scientific work and activities are presented.
    • Τελείται επιστημονικό μνημόσυνο στη μνήμη του ακαδημαϊκού Δημητρίου Σίμου Μπαλάνου και παρουσιάζεται το επιστημονικό έργο και η δράση του.