ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ Κ. ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

DEATH ANNOUNCEMENT OF MANOLIS KALOMIRIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θωμόπουλος Ε
  5. 1962
  6. 129-129
    • the death of academic Mr Manolis Kalomiris, one of the greatest composers of the early years was announced.
    • Ανακοινώνεται ο θάνατος του ακαδημαϊκού κ. Μανόλη Καλομοίρη, ενός εκ των σπουδαιοτέρων μουσουργών των νεοτέρων χρόνων.