ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1962.

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS DURING THE ANNIVERSARY ASSEMBLY OF THE 24TH MARCH 1962 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1962
  6. 127-128
    • Award of prizes for good ................
    • Απονομή βραβείων για έργα και πράξεις που σχετίζονται με τον βίο του έθνους μας. Προκήρυξη βραβείων για τον ερχόμενη χρονιά.