ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

DEATH ANNOUNCEMENT OF Mr GEORGE PAPANIKOLAOU, HONORARY MEMBER OF THE ATHENS ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Θωμόπουλος Ε | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1962
  6. 66-70
    • Death announcement of prominent scientist, Doctor and inventor of the known Pap-test, Mr George Papanikolaou. Some biographic facts and his scientific work are presented.
    • Αναγγελία θανάτου του επιφανούς επιστήμονος ιατρού και ευρετού του γνωστού Pap-test κ. Γεωργίου Παπανικολάου. Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονικό έργο του.