1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Θωμόπουλος Ε | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1962
  6. 66-70
    • Death announcement of prominent scientist, Doctor and inventor of the known Pap-test, Mr George Papanikolaou. Some biographic facts and his scientific work are presented.
    • Αναγγελία θανάτου του επιφανούς επιστήμονος ιατρού και ευρετού του γνωστού Pap-test κ. Γεωργίου Παπανικολάου. Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονικό έργο του.