1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Θωμόπουλος Ε | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1962
  6. 3-4
    • Greetings and thanksgiving from both the former and the present president of the year 1962.
    • Χαιρετισμός και ευχαριστέις τόσο από τον αποχωρούντα όσο και από τον αναλαμβάνοντα πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 1962.