1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5607
  4. GR-AtACAb10069287
  5. Ελληνικά
  6. Κολλινιάτης, Ηλίας Ι.
  7. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλάριου, 1924
  8. 100