ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

FINANCIAL GROWTH AND TECHNICAL EDUCATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1959
  6. 397-401
    • The relation between financial growth and technological development is being studied, which is a close relation as well as the role of technical education in the progress and development of a country.
    • Μελετάται η σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης κα της τεχνολογικής προόδου, η οποία είναι ιδιαιτέρως στενή αλλά και ο ρόλος της τεχνικής εκπαίδευσης στην πρόοδο και την ανάπτυξη ενός κράτους.