1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50032
  4. GR-AtACAb10090983
  5. Ελληνικά
  6. Σολωμός, Νικόλαος Ι.
  7. Αθήνησι: Δ. Πατριαρχέα, 1893
  8. 36