ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

THE YEAR 1821 AND THE SPIRIT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μελάς Σπυρίδων
  5. 1959
  6. 179-193
    • On the occasion of the anniversary celebration of the 25th March 1821, the significance of the spirit is pointed out for the revival of the Nation and its contribution to the liberation from foreign power.
    • Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, επισημαίνεται η σημασία του πνεύματος στην ανάσταση του Γένους και η συμβολή του στην απολύτρωση απ΄τον ξένο ζυγό.