ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ"

PRESENTATION OF THE BOOK "ANALYTIC AND APPLIED BIOCHEMISTRY" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1959
  6. 13-14
    • Mr Panagopoulos' book "Analytic and Applied Biochemistry" is presented, which includes chemical methods and examination methods of urine, physio-chemical concepts and examination methods of saliva, gastric fluids, etc.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Παναγόπουλου "Αναλυτική και Εφηρμοσμένη Βιοχημεία", στο οποίο περιλαμβάνονται χημικές μέθοδοι και μέθοδοι εξέτασης ούρων, φυσικοχημικές έννοιες και μέθοδοι εξέτασης του σιέλου, του γαστρικού υγρού κ.α.