ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Cosmetatos G. | Κοσμετάτος Γ | Μελάς Σπυρίδων | Cosmetatos G.
  5. 1959
  6. 4-13
    • The president of the Athens Academy exposes the Academy's situation and points out the need for the solution and settlement of crucial matters.
    • Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, εκθέτει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ακαδημία και επισημαίνει την ανάγκη επίλυσης και τακτοποίησης ζωτικών ζητημάτων αυτής.