Λόγος κατά το μνημόσυνον του Ιωάννου Καποδιστρίου και του Ιωάννου Δόμπολη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5594
  4. GR-AtACAb10069269
  5. Ελληνικά
  6. Λάμπρος, Σπυρίδων Π.
  7. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλάριου, 1912
  8. 22