ΤΟ ΝΗΠΕΝΘΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

THE PITCHER PLANT OF HOMER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1952
  6. 540-553
    • A study relative to the Homerian pitcher plant. It was believed that the pitcher plant was a drug that cured mental pain, sorrow (from the word 'mourning'). The analgetic and pain-killing plants that were known during ancient times are mentioned as well as many apinions of old and modern authors concerning the pitcher plant. Finally, the prevailing opinion is that such a drug never existed and that Homer's report has an allegoric meaning.
    • Μελέτη σχετική με το Ομηρικό νηπενθές. Υποτίθεται ότι το νηπενθές ήταν φάρμακο που θεράπευε τον ψυχικό πόνο, τη λύπη (νη-πένθος). Αναφέρονται όλα τα αναλγητικά και καταπραϊντικά φυτά που ήσαν γνωστά κατά την αρχαιότητα καθώς και την άποψη πολλών παλαιών και σύγχρονων συγγραφέων για το νηπενθές. Τελικά η εποκρατούσα άποψη είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο φάρμακο και οτι η αναφορά του Ομήρου έχει αλληγορική σημασία.