1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5733
  4. GR-AtACAb10069440
  5. Ελληνικά
  6. Γεωργίου, Α. Α.
  7. Εν Πάτραις: Τυπογραφείον Δημοσθένους Λ. Φραγκούλη, 1913
  8. 120