ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1952

PANEGYRIC SESSION OF THE 28TH OCT. 1952 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1952
  6. 372-374
    • An introduction from the president on the occasion of the anniversary celebration of the 28th October 1940. A retrospect of the Nation's struggles from ancient times until today.
    • Εισήγηση του Προέδρου με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Αναδρομή στους αγώνες του έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα