ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥ ΑΛΕΞ. FLEMING

SPEECH FROM MR. aLEX. FLEMING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Fleming Alexandros | Fleming Alexandros
  5. 1952
  6. 369-371
    • A speech from Alexader Fleming which refers to the discovery of penicillin and other relative antibiotics.
    • Ομιλία του Αλεξάνδρου Fleming με αντικείμενο το ιστορικό της ανακάλυψης της πενικιλλίνης και άλλων σχετικών αντιβιοτικών.