ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΩΝ ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΝ

CONCERNING THE PRESENCE OF FOSSILIZED HIPPOPOTAMUS IN KEPHALLINIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Ψαριανός Π | Περτέσης Μ Λ
  5. 1953
  6. 408-412
    • Dentation remains of the upper right jaw are being described that came from the quarternary deposists in the village Mantavivata in Kephallinia which are from a kind of hippopotamus.
    • Περιγράφονται λείψανα οδοντώσεως της δεξιάς άνω γνάθου προερχόμενα εκ των τεταρτογενών αποθέσεων στο χωριό Μανττζαβινάτα επί Κεφαλληνίας, τα οποία αποδίδονται σε είδος ιπποποτάμου