ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΡΙΖΗΣ ΤΟΥ 2 ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ.

OBSERVATIONS ON THE CALCULATION OF THE SQUARE ROOT OF 2 ACCORDING TO THE ANCIENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ | Ψαριανός Π | Thenius E.
  5. 1953
  6. 402-404
    • The calculation manner of the square root of 2 in ancient times is presented.
    • Παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας του 2 στα αρχαία χρόνια