Εγχειρίδιον του γερμανικού ποινικού δικαίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5560
  4. GR-AtACAb10071773
  5. Ελληνικά
  6. Liszt, Franz von | Κυπριάδης, Κωνσταντίνος Α.
  7. Εν Αθήναις :Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, 1894-1895
  8. 68