ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΗΨΕΩΣ ΥΠΕΡΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΤΙΝΟΣ ΔΙΤΤΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ

CONCERNING THE RECEPTION CONDITIONS OF A HYPERFREQUENCY DOUBLY MODULATED (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Κουγιουμτζέλλης Θ | Kandilis Emmanuel | Λάσκαρης Κ. Α.
  5. 1953
  6. 321-327
    • An experimental study on the reception conditions of a hyperfrequency that has been submitted to a double modulation.
    • Πειραματική μελέτης επί των συνθηκών λήψεως υπερσυχνότητας που έχει υποστεί διπλή διαμόρφωση