ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΙΟΥΧΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

OSCILLOGRAPHIC STUDY OF ABNORMAL RECTIFICATION OF RESTORATIVE SYSTEMS OF SULPHUROUS COPPER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Ilias Demetrios | Καρατζάς Θ. | Καφφετζάκις Ιωανν.
  5. 1953
  6. 311-320
    • A oscillographic study on the mineral copper and of clean sulphurous copper CuS where the various abnormalities during the rectification are pointed out.
    • Παλμογραφική μελέτη του ορυκτού χαλκοσίνη και καθαρού θειούχου χαλκού CuS όπου επισημαίνονται διάφορες ανωμαλίες κατά την ανόρθωσή των.