ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ.

ARISTOTLE-ARCHIMEDES-GALILEO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Μιχαήλ | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1953
  6. 254-263
    • A comparative study on Aristotle's-Archimedes'-Galileo's views relative to weight, calculating, indination, and the fall of molecules. Also, their views correlate on gravity, hydrostatics and aerostatic, in general, the behaviour of solid molecules inside air, void and water.
    • Συγκριτική μελέτη των απόψεων των Αριστοτέλη-Αρχιμήδη- Γαλιλαίου σχετικά με το βάρος , την στάθμιση, την οικεία ροπή και την πτώση των σωμάτων. Επίσης συσχετίζονται οι απόψεις τους για την βαρύτητα, την υδροστατική και αεροστατική, γενικά δε την συμπεριφορά των στερεών σωμάτων μέσα στον αέρα, στο κενό και στο νερό.