ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γερουλάνος, Μαρίνος | Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Κανδήλης Εμμανουήλ
  5. 1953
  6. 249-250
    • University prof.Mr.Georgios Th.Sakellariou's book "The diagnosis of personality" is presented. In this book, the author analyses the diagnosis method of the personality which differs from previous methods.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Γεωργίου Θ. Σακελλαρίου " Η διάγνωσις της προσωπικότητας". Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναλύει δική του μέθοδο διάγνωσης της προσωπικότητας, που διαφέρει από τις μέχρι τότε υπάρχουσες.