Αι αντιλήψεις των λαών περί εγκλήματος άλλοτε και νυν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5540
  4. GR-AtACAb10071743
  5. Ελληνικά
  6. Μέκιος, Κωνσταντίνος Μ.
  7. Αθήναι: Δ. Δελή, 1928
  8. 72