ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ

OBSERVATION ON THE RELATION BETWEEN SUN SPOTS AND CHROMOSPHERIC ERUPTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Μακρής Κ Ι
  5. 1953
  6. 190-192
    • The relation between solar activity (Wolf number) and chromospheric eruptions, based on monthly values of the phenomenons of the period 1936-1949.
    • Εξετάζεται η σχέση μεταξύ της ηλιακής δράσεως (αριθμός Wolf) και των χρωμοσφαιρικών προεξοχών, βάσει των μηνιαίων τιμών των εν λόγω φαινομένων της περιόδου 1936-1949