ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΑΙ

ALBANIANS AND ARVANITES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α | Σακελλαρίου Παναγιώτης Γ.
  5. 1953
  6. 160-163
    • An etymology of the words "Albanian" as well as a geographic determination of the areas where they've lived in.
    • Ετυμολογία των λέξεων Αρβανίτες, Αλβανοί καθώς και γεωγραφικός προσδιορισμός των περιοχών όπου κατοικούσαν.