ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος | Κεραμόπουλλος Α | Στεφανίδης Μιχαήλ
  5. 1953
  6. 156-160
    • Mr.E.Sotiriou's and Mrs.Maria G.Sotiriou's book "The royal of Saint Demetrios of Salonika" is presented. Also, Mr.Michael Stephanides's book "Natural history of words" is presented which consists of a study of the moral world through a physiognostic perception.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Γ. Σωτηρίου και της κ. Μαρίας Γ. Σωτηρίου " Η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης". Επίσης το βιβλίο του κ. Μιχαήλ Στεφανίδη "Histoire Naturelle des Μots" το οποίο αποτελεί έρευνα του ηθικού κόσμου μέσω μιάς φυσιογνωστικής αντιλήψεως.