ΗΡΩΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

HEROIC ARTICLES FROM THE NATIONAL REVOLUTION OF 1821. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1953
  6. 109-127
    • On the occasion of the national anniversary celebration of 1821, the fighters of '21 are praised who were distiguished in the war as well as in the spiritual field. Specifically, written articles are presented of various fighters, known fighters such as Kolokotronis, Makrigiannis, Tertsetis, Spiromiliou and less known such as Dimo Tseliou, Constantine Metaxa, etc. The chant that Tertseti recited at the ceremony of the foundation of the Athens Academy building in 1859, is also published.
    • Με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου του 1821, εξυμνούνται οι Αγωνιστές του '21, οι οποίοι διακρίθηκαν στους πολεμικούς αγώνες αλλά και στον πνευματικό στίβο. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται γραπτά κείμενα διαφόρων αγωνιστών όπως τόσο γνωστών όπως τον Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη, Τερτσέτη, Σπυρομήλιου όσο και λιγότερο γνωστών όπως τον Δήμο Τσέλιου, Κωνσταντίνο Μεταξά κλπ. Δημοσιεύεται επίσης ωδή του Τερτσέτη που απήγγειλε ο ίδιος κατά την τελετή της θεμελίωσης του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών το 1859.