Οι φρενοπαθείς εγκληματίαι αλλαχού και εν Ελλάδι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5537
  4. GR-AtACAb10071761
  5. Ελληνικά
  6. Μακρής, Ηλίας Ι.
  7. Εν Αθήναις: Α. Φρατζεσκάκη και Α. Καϊτατζή, 1924
  8. 44