ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ PH-II, ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

PRECIPITATION AND SEPARATION OF HYDROXIDE IN RELATION WITH PH. II. THE IRON SYSTEM AND OTHER METALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Deligiannis Ant | Δεληγιάννης Αντ. | Piperoglou E | Πιπερόγλου Ε.
  5. 1953
  6. 31-40
    • The systems are examined which from pairs of various metals from the ones that are included in the board of the basicity serie.
    • Εξετάζονται τα συστήματα, τα οποία σχηματίζουν ζεύγη διαφόρων μετάλλων, απ΄αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα της σειράς βασικότητας.