Οι φρενοπαθείς και η ανεπάρκεια της ποινικ. νομοθεσίας παρ' ημίν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5536
  4. GR-AtACAb10071762
  5. Ελληνικά
  6. Μακρής, Ηλίας Ι.
  7. Αθήναι: Β. Φραντζεσκάκη, 1921
  8. 20