1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987) | Novas-Athanasiadis George
  5. 1956
  6. 513-523
    • A detailed report of a group of Academicians who visited Russia in 1956.
    • Λεπτομερής έκθεσης της ομάδος Ακαδημαϊκών που επισκέφθηκαν την Ρωσσία το 1956.