ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, Γ.ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΚΑΙ Ξ.ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ

REPORT ON THE CLASSIFICATION OF THE LIBRARIES OF KARATHEODORIS, MAVROKORDATOS AND SIDERIDIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1956
  6. 497-504
    • Description and propositions of classification and development of the libraries of Karatheodoris, Mavrokordatos and Sideridis.
    • Περιγραφή και προτάσεις ταξινόμησης και αξιοποίησης για τις βιβλιοθήκες Καραθεοδώρη, Μαυροκορδάτου και Σιδερίδου.