ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΑΓΧΡΟΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

CONCERNING THE SECRETORY FUNCTION OF THE PIGMENTARY EPITHELIUM OF THE EYE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1956
  6. 417-424
    • The secretory function of each side of the pigmentary epithelium is described based on published studies and on clinical and microscopic observations.
    • Περιγράφεται η εκκριτική λειτουργία ενός εκάστου των μερών του μελαγχρόου επιθηλίου επί τη βάση των δημοσιευμένων εργασιών και των κλινικών και μικροσκοπικών παρατηρήσεων.