1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1956
  6. 417-424
    • The secretory function of each side of the pigmentary epithelium is described based on published studies and on clinical and microscopic observations.
    • Περιγράφεται η εκκριτική λειτουργία ενός εκάστου των μερών του μελαγχρόου επιθηλίου επί τη βάση των δημοσιευμένων εργασιών και των κλινικών και μικροσκοπικών παρατηρήσεων.