Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1940 ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

THE 28th OF OCTOBER IN 1940 AND THE GREEK PERIOD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1956
  6. 390-397
    • On the occasion of the national anniversary of celebration of the 28th October 1940, a speech is being made about the greek triumph and greek pride.
    • Με αφορμή την επέτειο της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, γίνεται ομιλία για τον ελληνικό θρίαμβο και την ελληνική υπερηφάνεια.