ΔΙΑΤΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΕ ΤΙΠΟΤΕ;

WHY SOCRATES NEVER WROTE ANYTHING? (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δοντάς Α Σ
  5. 1956
  6. 379-388
    • An original interpretation of the question why the most brilliant philoshopher of the ancient times, Socrates, wrote nothing. The author's opinion is that Socrates started his carreer late, in the age of forties so due to his presbyopia he couldn't read or much more write anything.
    • Πρωτότυπη ερμηνεία του ερωτήματος γιατί ο μέγιστος των φιλοσόφων Σωκράτης, δεν έγραψε κανένα έργο. Σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα, ο Σωκράτης άρχισε την φιλοσοφική του δραστηριότητα σε μεγάλη ηλικία, 40 ετών, οπότε εξαιτίας πρεσβυωπίας δεν μπορούσε ούτε να διαβάσει ούτε πολύ περσσότερο να γράψει κάτι.