ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Δοντάς Σ Γ | Ρωμαίος Κωνσταντίνος; | Dontas Spyr
  5. 1956
  6. 376-379
    • The first volume of the work writting magazine "Peloponnesiac" is presented as well as the work of doctor Mr.Ant.Papadakis "Parasitology" which studies inferior vital organisms.
    • Παρουσιάζεται ο Α' τόμος του περιοδικού συγγράμματος "Πελοπονησιακά" αλλά και το έργο του ιατρού κ.Αντ.Παπαδάκη "Παρασιτολογία", το οποίο μελετά κατώτερους ζωτικούς οργανισμούς.